Innovatiiviset hankinnat -seminaari 15.3.2017

Aurinkoisena maaliskuun päivänä hankintayhdistys järjesti jäsenilleen innovatiiviset hankinnat –seminaarin asianajotoimisto Castrén & Snellmanilla Helsingissä. Tapahtumaan osallistui vajaa 50 yhdistyksen jäsentä. Ensimmäinen teemaseminaari oli jäsenten seurattavissa myös Skype -yhteyden välityksellä. Seminaarin tarkoituksena oli toimia innovatiivisten hankintojen benchmarkkaus –tilaisuutena ja jakaa hyviä käytänteitä jo toteutetuista projekteista edelleen. Osallistujilta paikan päällä saamamme palautteen mukaan tässä tavoitteessa myös onnistuttiin.


Tilaisuuden avasivat yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maria Halonen ja seminaarin puheenjohtajana toiminut yhdistyksen hallituksen jäsen, Anna Kuusniemi-Laine. Anna korosti puheenvuorossaan innovatiivisten hankintojen merkitystä paitsi Euroopan unionin tasolla, myös kansallisesti.

Ensimmäisen seminaarinpuheenvuoron piti VTT:n Ville Valovirta, joka kertoi innovatiivisista hankinnoista käynnissä olevasta tutkimustyöstä ja eri hankintayksiköiden toteuttamista innovatiivista hankinnoista ja esikaupallisista hankkeista. Villen kuvaamien esimerkkien perusteella vaikuttaa siltä, että innovatiivisia toimintamalleja on käytössä erityisesti kuntasektorilla.

Tämän jälkeen Tekesin Eriika Autio valotti Tekesin järjestämän hackathonin kulkua osana Tekesin sovelluskilpailutusta. Tekesin, yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, kehittämää hackathon –mallia on sittemmin testattu myös muissa valtion kilpailutuksissa. Eriikan esityksestä sai hyviä vinkkejä sudenkuoppien välttämiseen tulevissa hackathoneissa.

VTV:n Matti Vedenkannaksen puheenvuorossa innovatiivisten toimintamallien skaalautumisesta pohdittiin erityisesti sitä, mitkä tekijät mahdollistavat tai vastaavasti estävät uudenlaisten toimintatapojen, sopimuskäytänteiden tai hankintamenettelyiden käyttöönoton. Esitys antoi uudenlaista perspektiiviä myös siihen, mitä oikeasti tarkoitetaan innovatiivisella hankinnalla. Sinänsä jo olemassa olevan tuotteen, kuten sähköisten työvälineiden käyttöönotto uudessa ympäristössä esimerkiksi koulumaailmassa, muuttaa merkittävällä tavalla toimintaympäristöä, opetuskäytänteitä ja opettajien roolia.

Vaikuttavuuden hankintaa käsiteltiin seminaarissa erilaisten tulosperusteisten mallien kautta. Tarkastelun keskiössä oli TEM:n viime vuonna toteuttama SIB (Social Impact Bond) –hankinta, jossa valjastettiin yksityinen sektori ja sijoittajat hakemaan ratkaisua maahanmuuttajien nopeampaan työllistymiseen.

Hansel Oy:n Mirke Turunen kertoi puolestaan Uudenmaan ELY-keskukselle tehdystä tulosperusteisesta palveluhankinnasta, jossa palveluntuottajat saivat palvelusta palkkioita vasta onnistuneen työllistämistoimenpiteen seurauksena. Esityksestä mieleen jäi erityisesti se, että tulosperusteisia hankintoja tehtäessä kannattaa aikajänteen olla ennemmin pitkä kuin lyhyt, jotta uudenlaisen toimintamallin tuloksia voidaan aidosti saada aikaan ja sen vaikutuksia arvioida.

Seminaarin päätti yhdistyksen hallituksen jäsen ja sihteeri Saila Eskola PTCServices Oy:ltä. Hänen aiheenaan oli useissa puheenvuoroissa jo aiemmin sivuttu allianssimalli, mitä oli Tampereen kaupungilla kokeiltu perinteisen urakka-allianssin sijaan myös sote-puolella. Allianssi perustuu luottamukseen, kumppanuuteen ja yhteisen päämäärän tavoitteluun. Sailan puheenvuorosta kävi ilmi, että allianssin toimintatapa vaatii aivan uudenlaisen ajattelutavan paitsi hankintaa kilpailutettaessa, myös sopimusta laadittaessa.

Hankintayhdistys kiittää lämpimästi tapahtuman järjestäjiä, puhujia ja tapahtumaan osallistuneita jäseniään!

Vastaa