HANKINTAYHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Julkiset hankinnat yhdistys ry:n vuosikokous järjestettiin tiistaina 1.9.2020 Asianajotoimisto Merilampi Oy:n tiloissa. Vuosikokousta pystyi seuraamaan myös etäyhteyden välityksellä.

Vuosikokouksessa valittiin yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi Outi Jousi edellisen puheenjohtajan, Saila Eskolan, luovuttua tehtävästä.

Vuosikokouksessa valittiin seuraavat henkilöt hallituksen muiksi varsinaisiksi jäseniksi: Eriika Autio, Saila Eskola, Kirsi-Maria Halonen, Taneli Kivistö, Katariina Huikko, Johanna Sammalmaa, Erkko Ruohoniemi, Max Jansson sekä Jorma Saariketo. Edellisellä kaudella hallituksen jäsenenä toiminut Karoliina Lehto jättäytyi vuosikokouksessa hallituksesta. Muiltin osin yhdistyksen hallituksen jäsenet säilyivät samana.

Lisäksi vuosikokouksessa valittiin hallituksen varajäseniksi Pilvi Takala ja Laura Nordenstreng-Sarkamo. Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi puolestaan valittiin Sanna Kronström ja varatoiminnantarkastajaksi Jukka Vanto

Vastaa