HANKINTAYHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Julkiset hankinnat yhdistys ry:n vuosikokous järjestettiin tiistaina 1.9.2020 Asianajotoimisto Merilampi Oy:n tiloissa. Vuosikokousta pystyi seuraamaan myös etäyhteyden välityksellä.

Vuosikokouksessa valittiin yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi Outi Jousi edellisen puheenjohtajan, Saila Eskolan, luovuttua tehtävästä.

Vuosikokouksessa valittiin seuraavat henkilöt hallituksen muiksi varsinaisiksi jäseniksi: Eriika Autio, Saila Eskola, Kirsi-Maria Halonen, Taneli Kivistö, Katariina Huikko, Johanna Sammalmaa, Erkko Ruohoniemi, Max Jansson sekä Jorma Saariketo. Edellisellä kaudella hallituksen jäsenenä toiminut Karoliina Lehto jättäytyi vuosikokouksessa hallituksesta. Muiltin osin yhdistyksen hallituksen jäsenet säilyivät samana.

Lisäksi vuosikokouksessa valittiin hallituksen varajäseniksi Pilvi Takala ja Laura Nordenstreng-Sarkamo. Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi puolestaan valittiin Sanna Kronström ja varatoiminnantarkastajaksi Jukka Vanto

Uusi Hilma -esittelytilaisuus 27.5.2019

Yhdistys järjesti 27.5.2019 uuden hankintojen ilmoittamisjärjestelmän, Hilma-palvelun, esittelytilaisuuden jäsenistölleen yhteistyössä valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n kanssa. Hansel Oy vastaa uuden Hilma-palvelun kehittämisestä. Hanselin kehityspäällikkö Timo Rantanen kertoi uuden Hilman kehitystyöstä ja esitteli, miltä uusi Hilma näyttää.

Tilaisuudessa oli runsaasti osallistujia sekä paikan päällä että etäyhteyksien välityksellä.  

“Hankinnoista ilmoittaminen tehdään helpoksi hankintaa tekeville, mutta uutta Hilmaa rakennetaan ennen kaikkea tarjoajille”, Timo Rantanen linjasi.

Hankintailmoituksia voi etsiä tehokkaan hakutoiminnon ja hakuvahtien avulla, ja julkaistusta ilmoituksista voi kysyä lisätietoja niiden yhteydessä.   Mahdollisuus kirjautua Hilmaan auttaa kaikkia käyttäjiä. Kerran syötettyjä tietoja voi hyödyntää uudelleen, ja palvelu ohjaa ilmoituksen jättämisessä. Käyttäjät kirjautuvat palveluun omalla nimellään, jonka jälkeen he pääsevät halutessaan tunnistautumaan osaksi tiettyä organisaatiota. Kirjautumismahdollisuus palvelee myös tarjoajia, sillä se mahdollistaa hakuvahtien hyödyntämisen.  

Kaikkia vuosien aikana Hilmassa julkaistuja hankintailmoituksia ei tuoda uuteen palveluun, mutta vuodesta 2017 eteenpäin julkaistut ilmoitukset näkyvät myös uudessa Hilmassa. Julkisten hankintayksiköiden tiedot tuodaan Hilmaan valmiiksi, mikä helpottaa ilmoittamista. Hilmaa rakennetaan ketterän ohjelmistokehityksen menetelmällä, joka mahdollistaa palautteiden ja kehitysehdotusten jatkuvan huomioinnin.

Myös yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita testaamaan Hilmaa ja kaikki palaute on toivottavaa. Uuden Hilman testipalvelu on osoitteessa https://testhilma.hansel.fi/fi/, jossa voi kokeilla ilmoituksen jättämistä. Julkaistu testi-ilmoitus näkyy kaikille palvelun testiversiossa. Testiversio kehittyy koko ajan ja uusia toiminnallisuuksia julkaistaan siellä parin viikon välein.

Nyt on siis mahdollisuus vaikuttaa uuden Hilman sisältöön. Olkaa aktiivisia ja käykää testaamassa, jotta saadaan paras mahdollinen Hilma meidän kaikkien käyttöön.