Hallitus

Puheenjohtaja 

Outi Jousi
Asianajaja, counsel, OTK
Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy

Hallituksen jäsenet

Eriika Autio (rahastonhoitaja)
Hankintapäällikkö
Business Finland

Saila Eskola (varapuheenjohtaja)
Asiantuntija, osakas, OTK
PTCServices Oy

Katariina Huikko
Johtava lakimies, julkisten hankintojen neuvontayksikön päällikkö, OTK
Suomen Kuntaliitto ry

Kirsi-Maria Halonen
Kauppaoikeuden yliopistonlehtori, OTT, VT
Lapin yliopisto

Taneli Kivistö
Toimitusjohtaja, DI​
Lekolar-Printel Oy

Erkko Ruohoniemi
Asianajaja, osakas, OTK
Merilampi Oy

Johanna Sammalmaa
Tohtorikoulutettava, OTM
Turun yliopisto

Jorma Saariketo
Hankinta-asiantuntija, DI
Konsultointi Vistaco Oy

Max Jansson
Tutkimuspäällikkö, KTM, OTM
Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Varajäsenet

Laura Nordenstreng-Sarkamo
Asianajaja, OTK, VT
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Pilvi Takala
Asiantuntija, osakas, OTK
PTCServices Oy

Sihteeri

Sanna-Mari Suojanen
Lakimies, OTM
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö