Hallitus

Puheenjohtaja 

Kirsi-Maria Halonen
Kauppaoikeuden yliopistonlehtori OTT, VT
Lapin yliopisto

Hallituksen jäsenet

Eriika Autio (rahastonhoitaja)
hankintapäällikkö
Tekes

Saila Eskola
asiantuntija, osakas, OTK
PTCServices Oy

Katariina Huikko (varapuheenjohtaja)
johtava lakimies, julkisten hankintojen neuvontayksikön päällikkö, OTK
Suomen Kuntaliitto ry

Outi Jousi
asianajaja, counsel, OTK
Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy

Taneli Kivistö
johtaja, marketing & tender management, DI​
Lekolar-Printel Oy

Anna Kuusniemi-Laine
asianajaja, osakas, LL.M.
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Karolina Lehto
lakimies, OTM
Hansel Oy

Erkko Ruohoniemi
asianajaja, osakas, OTK
Merilampi Oy

Johanna Sammalmaa
tohtorikoulutettava, OTM
Turun yliopisto

Varajäsenet

Johanna Lähde
asianajaja, LL.M., VT
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Pilvi Takala
asiantuntija, osakas, hallituksen puheenjohtaja, OTK
PTCServices Oy

Sihteeri

Laura Nordenstreng-Sarkamo
asianajaja, OTK, VT
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy