Hallitus

Puheenjohtaja 

Outi Jousi
Asianajaja, counsel, OTK
Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy

Hallituksen jäsenet

Saila Eskola (varapuheenjohtaja)
Asiantuntija, osakas, OTK
PTCServices Oy

Sven Forsell (rahastonhoitaja)
Hankintapäällikkö, FM, tietojenkäsittelytiede
Suomen Erillisverkot Oy

Eriika Autio
Hankintapäällikkö
Business Finland

Kirsi-Maria Halonen
Kauppaoikeuden yliopistonlehtori, OTT, VT
Lapin yliopisto

Katariina Huikko
Johtava lakimies, julkisten hankintojen neuvontayksikön päällikkö, OTK
Suomen Kuntaliitto ry

Max Jansson
Tutkimuspäällikkö, KTM, OTM
Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Taneli Kivistö
Toimitusjohtaja, DI​
Lekolar-Printel Oy

Jorma Saariketo
Hankinta-asiantuntija, DI
Konsultointi Vistaco Oy

Johanna Sammalmaa
Tohtorikoulutettava, OTM
Turun yliopisto

Varajäsenet

Laura Nordenstreng-Sarkamo
Asianajaja, OTK, VT
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Pilvi Takala
Asiantuntija, osakas, OTK
PTCServices Oy

Sihteeri

Eeva-Riitta Högnäs
Legal Counsel, Procurement, OTK
Business Finland Oy