Kannatusjäsenyys

Yritykset ja yhteisöt voivat liittyä Julkisten hankintojen yhdistyksen kannatusjäseneksi täyttämällä alla olevan lomakkeen. Yritys tai yhteisö hyväksytään kannatusjäseneksi yhdistyksen hallituksen kokouksessa. Kannatusjäsenyysmaksua on 350 euroa vuodessa. Maksutiedot toimitetaan sähköpostilla.