Kannatusjäsenyys

Yritykset ja yhteisöt voivat liittyä Julkisten hankintojen yhdistyksen kannatusjäseneksi täyttämällä alla olevan lomakkeen. Yritys tai yhteisö hyväksytään kannatusjäseneksi yhdistyksen hallituksen kokouksessa. Kannatusjäsenyysmaksua on 350 euroa vuodessa. Maksutiedot toimitetaan sähköpostilla.

Mainokset