Jouluglögit 19.12.2017

Hankintayhdistyksen ensimmäinen jouluglögitilaisuus järjestetään juuri ennen joulun pyhiä 19.12.2017 klo 14-17 Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy:n tiloissa osoitteessa: Eteläesplanadi 20, 7. krs. Tilaisuuteen tulee ilmoittautu.

Jouluglögeillä tarkastellaan hankintoja ensiksi osana EU:n poliittisia tavoitteita ja tämän jälkeen hyvin käytännönläheisellä tavalla yhdistyksen toiminnasta yhdessä keskustellen. 

Julkisten hankintojen lainsäädäntö on vahvassa yhteydessä Euroopan unionin oikeuteen. EU:n hankintadirektiivien keskeisenä tavoitteena on katsottu olevan syrjivien tai suosivien kansallisten hankintamenettelyjen negatiivisten vaikutusten estäminen sisämarkkinoiden perusvapauksien toteutumiselle. Samaan aikaan julkiset hankintamenettelyt tukeutuvat siihen, että kilpailu markkinoilla toimii. Hankintamenettelyjen ratkaisuilla voidaan myös vaikuttaa markkinoiden kilpailun toimivuuteen. Seminaarissa professorit Petri Kuoppamäki (Aalto yliopisto) ja Juha Raitio (Helsingin yliopisto) keskustelevat siitä, mikä hankintalainsäädännön suhde on yhtäältä EU:n sisämarkkinoita koskeviin ja toisaalta kilpailuoikeutta koskeviin sääntöihin.

Seminaarialustusten jälkeen luvassa on verkostoitumista ja yhdistyksen toiminnan kehittämistä koko jäsenistön voimin – hauskanpitoa unohtamatta. Toivomme, että mahdollisimman moni pääsisi tilaisuuteen paikalle verkostoitumaan ja esittämään hyviä ideoita yhdistyksen ja tulevien tapahtumien suhteen uudelle vuodelle 2018!