Hankintayhdistyksen pikkujouluglögit 13.12

Hankintayhdistys pohti markkinavaikutusten huomiointia

Julkisten hankintojen yhdistys ry järjesti jäsenistölleen mahdollisuuden keskustella hankintojen markkinavaikutuksista ja niiden huomioinnin tavoista. Aihe on erittäin ajankohtainen ja puhuttaa julkisten hankintojen piirissä työskenteleviä. Rento sparrailu- ja keskustelutilaisuus pidettiin yhdistyksen seminaarin yhteydessä Roschierilla.

Runsaslukuinen osallistujajoukko jaettiin ryhmiin, jotka pohtivat vinkkejä kilpailutusten markkinavaikutusten huomiointiin. Suurin osa jäsenistön tekemistä vinkkilapuista saatiin talteen oheiseen kuvaan. Käytyyn keskusteluun yhdistettynä ja hieman editoituina vinkkilista voisi näyttää esimerkiksi seuraavalta:

1. Tutustu markkinaan: sen toimintatapoihin, ehtoihin, markkinaosuuksiin, hinnoittelumekanismeihin ja toimittajien määrään.

2. Älä rajoita kilpailua: onko kyseisellä alalla miljoona euroa paljon vai häviävän vähän markkinaosuudesta? Suhteuta hankinta markkinan kokoon ja toimittajien määrään. Olisiko tässä kilpailutuksessa syytä olla erilaiset referenssivaatimukset tai erilainen hankintamenettely tai tulisiko hankinta jakaa osiin? Säilyykö markkinalla kilpailu vai poistatko nyt tekemäsi kilpailutuksen johdosta markkinalta kilpailun sopimuskauden ajaksi? Miten saat uusia tarjoajia mukaan? Määrittele palvelua ostaessasi haluamasi lopputulos, mutta älä määrittele sen toimittamisen tai tuottamisen tapaa. Tee houkutteleva tarjouspyyntö, johon on helppoa ja kustannustehokasta tehdä tarjous, jottei tarjoaminen ole suuri investointi toimittajalle. Teetkö tarjouspyyntösi siten, että koko EU:n sisämarkkinoilta on mahdollista tarjota? Suljetko markkinan esimerkiksi suomalaisilta pk-yrityksiltä?

3. Mieti sopimuksen kokonaiskuvaa suhteessa omaan toimintaasi: millaisia ovat sopimuksen pituus ja toimintaasi sopivat ehdot, entä mitkä ovat valintojesi aiheuttamat vaikutukset koko sopimuskauteen (pelkän kilpailutusvaiheen sijaan)? Myös toimittajaloukkujen välttäminen tukee reilua kilpailua.

4. Viesti ahkerasti tarpeistasi ennen kilpailuttamista: markkinavuoropuhelun tekemiseen on monta tapaa, käy aito vuoropuhelu ja kysy kilpailutuksen vaikutuksista markkinaan, viesti kilpailutusten ennakoidusta aikataulusta hyvissä ajoin äläkä ajoita niitä loma-aikoihin. Tee tietopyyntöjä ajoissa.

5. Kilpailutuksella voit vaikuttaa markkinaan. Esimerkiksi sosiaalisia tai ympäristöön liittyviä seikkoja on mahdollista pyytää selvittämään osana kilpailutusta ja tietomäärän kasvaessa antaa niille mahdollisesti myöhemmissä kilpailutuksissa myös vertailussa huomioitavaa painoarvoa tai asettaa niitä tarjouspyynnön ehdottomiksi vaatimuksiksi, jolloin ne ovat tarjoamisen minimiedellytys.

Hyviä sparrailuhetkiä yhdistyksen jäsenille myös tulevissa tapaamisissamme!

Outi Jousi

kirjoittaja hankintayhdistyksen hallituksen jäsen