Hankintayhdistyksen vuosikokous ja vuoden parhaiden gradujen palkitseminen

Julkiset hankinnat yhdistys ry:n vuosikokous järjestettiin tiistaina 11.5.2021 etäyhteyden välityksellä klo. 16.00 alkaen. Ennen vuosikokousta järjestettävässä tilaisuudessa esiteltiin vuoden gradu-palkinnon saajat. Vuoden parhaan gradun palkinnon sai Annika Juhola, jonka tutkielma aiheena oli Sopimuksen hiljainen muuttaminen julkisissa hankinnoissa. Annika palkittiin 500 € arvoisella stipendillä. Lisäksi kunniamaininnat ja stipendit annettiin Vilma Lumiaholle ja Essi Puhakaiselle. Lumiahon gradun aiheena oli Green public procurement – opportunities and challenges ja Puhakaisen gradun aiheena oli Toimittajaloukun välttäminen julkisissa ICT-hankinnoissa – hankintasääntely ja hankintayksikön tarpeet. Kaikki palkinnon saaneet saapuivat tilaisuuteen esittelemään tutkimustensa tuloksia. Hankintayhdistys onnittelee vielä kerran palkinnon saajia sekä kiittää loistavista esityksistä. Kaikkien esitysten materiaalit ovat ladattavissa tämän sivun alalaidasta.

Yhdistyksen vuosikokouksessa valittiin Outi Jousi jatkamaan hankintayhdistyksen hallituksen puheenjohtajana. Hallituksen muiksi varsinaisiksi jäseniksi valittiin vanhasta hallituksesta Eriika Autio, Saila Eskola, Kirsi-Maria Halonen, Taneli Kivistö, Katariina Huikko, Johanna Sammalmaa, Max Jansson ja Jorma Saariketo. Edellisellä kaudella hallituksen jäsenenä toiminut Erkko Ruohoniemi jättäytyi vuosikokouksessa hallituksesta. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Sven Forsell.

Hankintayhdistyksen sihteerinä kaksi vuotta toiminut Sanna-Mari Suojanen jättäytyi sihteerin tehtävästä. Uutena sihteerinä aloittaa Eeva-Riitta Högnäs.

Hankintayhdistys kiittää sekä Erkkoa että Sanna-Maria työstään hankintayhdistyksen hyväksi ja toivottaa uudet tervetulleiksi.