Tervetuloa Julkisten hankintojen yhdistykseen!

IMG_3755

Kuvassa yhdistyksen hallituksen jäsenet v. 2020-2021: Johanna Sammalmaa, Outi Jousi, Eriika Autio, Max Jansson, Erkko Ruohoniemi, Kirsi-Maria Halonen, Taneli Kivistö, Saila Eskola, Jorma Saariketo ja Katariina Huikko.

Julkisten hankintojen yhdistys ry perustettiin 26.9.2016 ja rekisteröitiin yhdistysrekisteriin 10.10.2016. Yhdistys on lyhyen ajan kuluessa herättänyt laajaa kiinnostusta – kiitos siitä.

Tervetuloa mukaan!

HANKINTAYHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Julkiset hankinnat yhdistys ry:n vuosikokous järjestettiin tiistaina 1.9.2020 Asianajotoimisto Merilampi Oy:n tiloissa. Vuosikokousta pystyi seuraamaan myös etäyhteyden välityksellä.

Vuosikokouksessa valittiin yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi Outi Jousi edellisen puheenjohtajan, Saila Eskolan, luovuttua tehtävästä.

Vuosikokouksessa valittiin seuraavat henkilöt hallituksen muiksi varsinaisiksi jäseniksi: Eriika Autio, Saila Eskola, Kirsi-Maria Halonen, Taneli Kivistö, Katariina Huikko, Johanna Sammalmaa, Erkko Ruohoniemi, Max Jansson sekä Jorma Saariketo. Edellisellä kaudella hallituksen jäsenenä toiminut Karoliina Lehto jättäytyi vuosikokouksessa hallituksesta. Muiltin osin yhdistyksen hallituksen jäsenet säilyivät samana.

Lisäksi vuosikokouksessa valittiin hallituksen varajäseniksi Pilvi Takala ja Laura Nordenstreng-Sarkamo. Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi puolestaan valittiin Sanna Kronström ja varatoiminnantarkastajaksi Jukka Vanto

Uusi Hilma -esittelytilaisuus 27.5.2019

Yhdistys järjesti 27.5.2019 uuden hankintojen ilmoittamisjärjestelmän, Hilma-palvelun, esittelytilaisuuden jäsenistölleen yhteistyössä valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n kanssa. Hansel Oy vastaa uuden Hilma-palvelun kehittämisestä. Hanselin kehityspäällikkö Timo Rantanen kertoi uuden Hilman kehitystyöstä ja esitteli, miltä uusi Hilma näyttää.

Tilaisuudessa oli runsaasti osallistujia sekä paikan päällä että etäyhteyksien välityksellä.  

”Hankinnoista ilmoittaminen tehdään helpoksi hankintaa tekeville, mutta uutta Hilmaa rakennetaan ennen kaikkea tarjoajille”, Timo Rantanen linjasi.

Hankintailmoituksia voi etsiä tehokkaan hakutoiminnon ja hakuvahtien avulla, ja julkaistusta ilmoituksista voi kysyä lisätietoja niiden yhteydessä.   Mahdollisuus kirjautua Hilmaan auttaa kaikkia käyttäjiä. Kerran syötettyjä tietoja voi hyödyntää uudelleen, ja palvelu ohjaa ilmoituksen jättämisessä. Käyttäjät kirjautuvat palveluun omalla nimellään, jonka jälkeen he pääsevät halutessaan tunnistautumaan osaksi tiettyä organisaatiota. Kirjautumismahdollisuus palvelee myös tarjoajia, sillä se mahdollistaa hakuvahtien hyödyntämisen.  

Kaikkia vuosien aikana Hilmassa julkaistuja hankintailmoituksia ei tuoda uuteen palveluun, mutta vuodesta 2017 eteenpäin julkaistut ilmoitukset näkyvät myös uudessa Hilmassa. Julkisten hankintayksiköiden tiedot tuodaan Hilmaan valmiiksi, mikä helpottaa ilmoittamista. Hilmaa rakennetaan ketterän ohjelmistokehityksen menetelmällä, joka mahdollistaa palautteiden ja kehitysehdotusten jatkuvan huomioinnin.

Myös yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita testaamaan Hilmaa ja kaikki palaute on toivottavaa. Uuden Hilman testipalvelu on osoitteessa https://testhilma.hansel.fi/fi/, jossa voi kokeilla ilmoituksen jättämistä. Julkaistu testi-ilmoitus näkyy kaikille palvelun testiversiossa. Testiversio kehittyy koko ajan ja uusia toiminnallisuuksia julkaistaan siellä parin viikon välein.

Nyt on siis mahdollisuus vaikuttaa uuden Hilman sisältöön. Olkaa aktiivisia ja käykää testaamassa, jotta saadaan paras mahdollinen Hilma meidän kaikkien käyttöön.  

Hankintayhdistyksen seminaari Tampereella 23.8.2018

Parhaita käytäntöjä hankintojen suunnitteluun ja markkinavuoropuheluihin

Syksyn sateiden saapuessa on mukava muistella Hankintayhdistyksen kesäistä tapahtumaa Tampereella. Päivän teemana oli hankintojen suunnittelu ja markkinavuoropuhelukäytännöt. Tämä ajankohtainen aihe keräsi Tampereelle yli viisikymmentä hankintayhdistyksen jäsentä, ja erityisen ilahduttavaa oli se, että
osallistujissa oli tavallista enemmän yrityspuolen edustajia.

Hankintojen suunnittelu ja markkinavuoropuhelut ovat olleet merkittävästi esillä viime aikoina. Monet hankintayksiköt ovat panostaneet hankintojen suunnitteluun aikaisempaa enemmän ja muun muassa markkinavuoropuheluja koskevia tietopyyntöilmoituksia on julkaistu Hilmassa aikaisempaa mittavammin.
Seminaarissa keskityimme selvittämään teemaan liittyviä hyviä käytäntöjä ja oppimaan näiden osalta uutta.

Puheenvuoroissa tuli esille hyviä huomioita ja erilaisia tapoja toteuttaa markkinavuoropuhelua. Alla on näistä muutamia poimintoja:

  • Pyritään hankintasuunnitelmassa ennakoimaan kahden seuraavan vuoden aikana toteutettavat hankinnat, jotta niiden suunnitteluun ja kilpailuttamiseen osattaisiin paremmin varata riittävät resurssit.
  • Hankintojen valmistelu on jatkuva prosessi.
  • Esimerkki avoimesta määrittelystä markkinavuoropuhelun ja yhteiskehittämisen toteutustapana. Tässä eri toimijat saivat vapaasti osallistua vaatimusten määrittelyyn yhdessä ja käyttää myös tämän työn tuloksia omassa (liike)toiminnassaan.
  • Dynaamiseen hankintajärjestelmään liittyvän markkinavuoropuhelun toteuttaminen siten, että osana sitä oli yrityksille suunnattu ”roadshow”, puhelinpalvelu ja ohjevideot.
  • Tarjouspyynnön valmisteluvaiheessa yritysten kommentteihin myös hankintayksikön kirjallinen palaute perusteluineen, esim. sen osalta miksi jotain yrityksen ehdottamaa muutosehdotusta ei hyväksytty.

Tarjolla oli myös tutkittua tietoa siitä, miten vuorovaikutus on hankinnoissa toteutunut käytännössä. Tutkimusraportti ”Julkisen hankintaprosessin alkuvaiheet: hankintayksikön ja toimittajien välinen vuorovaikutus” on saatavilla täältä.

Seminaariin osallistujat työstivät yhdessä onnistuneeseen markkinavuoropuheluun liittyvää kolme keskeisintä asiaa. Keskeisimmiksi asioiksi nousivat seuraavat:

  • Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen valmistelu
  • Aikataulutus – aikaisessa vaiheessa ja riittävästi aikaa
  • Vuoropuhelu – aito halu keskustella ja vuorovaikutus

Verkostoitumista ja keskustelua jatkoimme vielä iltapäiväkuohuvien merkeissä sekä syömällä illallista ravintola Von Nottbeckissä museo Milavidassa. Tapahtuman järjestämistä helpotti suunnattomasti paikallistuntemus ja apu. Erityiset kiitokset tilaisuuden järjestelyihin osallistumisesta kuuluvat Tampereen kaupungin lakimiehelle Katja Korhoselle ja Asianajotoimisto Merkurius Oy:n Kirsi-Marja Salokankaalle.

Hankintayhdistyksen hallituksen jäsen
Saila Eskola

Hankintayhdistyksen vuosikokous ja jäsenseminaari 7.5.2018

Hankintayhdistyksen vuosikokous järjestettiin 7.5.2018 Työ- ja elinkeinoministeriön tiloissa Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen toimintaa vuodelta 2017. Hallitus sai vastuuvapauden.

Yhdistyksen uuden hallituksen muodostavat Kirsi-Maria Halonen, Katariina Huikko, Anna Kuusniemi-Laine, Saila Eskola, Karolina LehtoErkko RuohoniemiEriika Autio, Taneli Kivistö sekä uudet jäsenet Outi Jousi ja Johanna Sammalmaa. Varajäseninä jatkavat Johanna Lähde ja Pilvi Takala. Toiminnantarkastajaksi valittiiin Sanna Kronström sekä varatoiminnantarkastajaksi Jukka Vanto.

Ennen vuosikokousta yhdistys järjesti jäsenistölleen seminaarin ”Hankintaveteraanit muistelevat”, jossa tunnetut, pitkän linjan hankinta-ammattilaiset Elise Pekkala, Liisa Lehtomäki ja Antero Oksanen kertoivat julkisten hankintojen sääntelyn historiasta ja kehityksestä lainsäädännön, valtion hankintojen ja kuntien hankintojen kautta. Lue loppuun

Yhdistyksen jouluglögit

Hankintayhdistys vietti pikkujoulua ja järjesti seminaarin 19.12.2017. Yhdistyksen väki täytti Hannes Snellmanin suuren juhlasalin, vaikka jouluun oli vain muutama päivä aikaa. 

 Pikkujoulujen seminaariosuus alkoi professorien humoristisella kaksinkamppailulla, kun Petri Kuoppamäki (Aalto yliopisto) ja Juha Raitio (Helsingin yliopisto) käsittelivät hankintajuridiikan asemaa suhteessa EU:n sisämarkkinoita koskeviin ja toisaalta kilpailuoikeutta koskeviin sääntöihin. Lopputulemana oli ettei hankintajuridiikkaa voi karsinoida, se on sekä kilpailu- että sisämarkkinaoikeutta. 

 Tämän jälkeen Liikenneviraston Virpi Kangasniemi kuvasi Liikenneviraston tapoja hoitaa tarjoajamarkkinaa vastuullisesti ja M-Filesin Janne Järvenoja pureutui uudenlaiseen suorahankintatilanteeseen. 

 Mielenkiintoisen seminaariosuuden ja herkkujen jälkeen yhdistyksen väki jakaantui tunniksi kymmeneen neuvotteluhuoneeseen pohtimaan hyviä ideoita yhdistyksen kehittämiseksi, parhaiden käytäntöjen jakamiseksi sekä verkostoitumista helpottamaan. Saimme roppakaupalla ideoita, joita yhdistys tulee jatkossa toteuttamaan. Kiitos kaikille osallistujille ja näkemisiin yhdistyksen tilaisuuksissa!​

Jouluglögit 19.12.2017 – ilmoittaudu ripeästi!

Hankintayhdistyksen jouluglögitilaisuus järjestetään tiistaina 19.12.2017 klo 14-17 Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy:n tiloissa Helsingissä. Jouluglögeillä tarkastellaan hankintoja osana EU:n poliittisia tavoitteita ja keskustellaan yhdistyksen toiminnasta.

Katso tarkempi ohjelma ”Tapahtumat”-valikosta ja ilmoittaudu mukaan!

Toivomme, että mahdollisimman moni pääsee tilaisuuteen verkostoitumaan ja esittämään ideoita yhdistyksen toimintavuodelle 2018!

Hankintayhdistys Lakimiesuutisissa

Julkisten hankintojen yhdistys on huomioitu Lakimiesuutisissa:

”Syyskuussa 2016 perustettu Julkisten hankintojen yhdistys edistää hankintoja koskevaa oikeustieteellistä ja poikkitieteellistä tutkimusta. Perustamisen taustalla on muun muassa 1.1.2017 voimaan astunut julkisia hankintoja koskeva laki, joka antaa julkisia hankintoja tekeville välineitä vastuullisten hankintojen tekemiseen.”

Lue koko kirjoitus täällä.

Uusi hallitus valittu

Vuosikokouksessa 2.5.2017​ valittiin hankintayhdistyksen uusi hallitus.

Hallituksessa jatkavat Kirsi-Maria Halonen (pj), Saila Eskola, Katariina Huikko, Anna Kuusniemi-Laine ja Markus Ukkola. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Erkko Ruohoniemi, Eriika Autio ja Taneli Kivistö. Varajäseninä toimivat Outi Jousi, Johanna Lähde ja Pilvi Takala.

Onnittelut uudelle kokoonpanolle!