Tervetuloa Julkisten hankintojen yhdistykseen!

img_3399-1

Kuvassa Kirsi-Maria Halonen, Katja Korhonen, Anna Kuusniemi-Laine, Johanna Lähde, Laura Nordenstreng-Sarkamo, Tomi Voutilainen, Katariina Huikko, Karolina Lehto, Markus Ukkola, Sanna Kronström, Pilvi Takala, Jukka Vanto, Liisa Lehtomäki ja Eija Kontuniemi.

Julkisten hankintojen yhdistys ry perustettiin 26.9.2016 ja rekisteröitiin yhdistysrekisteriin 10.10.2016. Yhdistys on lyhyen ajan kuluessa herättänyt laajaa kiinnostusta – kiitos siitä.

Tervetuloa mukaan!

Hankintayhdistyksen seminaari Tampereella 23.8.2018

Parhaita käytäntöjä hankintojen suunnitteluun ja markkinavuoropuheluihin

Syksyn sateiden saapuessa on mukava muistella Hankintayhdistyksen kesäistä tapahtumaa Tampereella. Päivän teemana oli hankintojen suunnittelu ja markkinavuoropuhelukäytännöt. Tämä ajankohtainen aihe keräsi Tampereelle yli viisikymmentä hankintayhdistyksen jäsentä, ja erityisen ilahduttavaa oli se, että
osallistujissa oli tavallista enemmän yrityspuolen edustajia.

Hankintojen suunnittelu ja markkinavuoropuhelut ovat olleet merkittävästi esillä viime aikoina. Monet hankintayksiköt ovat panostaneet hankintojen suunnitteluun aikaisempaa enemmän ja muun muassa markkinavuoropuheluja koskevia tietopyyntöilmoituksia on julkaistu Hilmassa aikaisempaa mittavammin.
Seminaarissa keskityimme selvittämään teemaan liittyviä hyviä käytäntöjä ja oppimaan näiden osalta uutta.

Puheenvuoroissa tuli esille hyviä huomioita ja erilaisia tapoja toteuttaa markkinavuoropuhelua. Alla on näistä muutamia poimintoja:

  • Pyritään hankintasuunnitelmassa ennakoimaan kahden seuraavan vuoden aikana toteutettavat hankinnat, jotta niiden suunnitteluun ja kilpailuttamiseen osattaisiin paremmin varata riittävät resurssit.
  • Hankintojen valmistelu on jatkuva prosessi.
  • Esimerkki avoimesta määrittelystä markkinavuoropuhelun ja yhteiskehittämisen toteutustapana. Tässä eri toimijat saivat vapaasti osallistua vaatimusten määrittelyyn yhdessä ja käyttää myös tämän työn tuloksia omassa (liike)toiminnassaan.
  • Dynaamiseen hankintajärjestelmään liittyvän markkinavuoropuhelun toteuttaminen siten, että osana sitä oli yrityksille suunnattu ”roadshow”, puhelinpalvelu ja ohjevideot.
  • Tarjouspyynnön valmisteluvaiheessa yritysten kommentteihin myös hankintayksikön kirjallinen palaute perusteluineen, esim. sen osalta miksi jotain yrityksen ehdottamaa muutosehdotusta ei hyväksytty.

Tarjolla oli myös tutkittua tietoa siitä, miten vuorovaikutus on hankinnoissa toteutunut käytännössä. Tutkimusraportti ”Julkisen hankintaprosessin alkuvaiheet: hankintayksikön ja toimittajien välinen vuorovaikutus” on saatavilla täältä.

Seminaariin osallistujat työstivät yhdessä onnistuneeseen markkinavuoropuheluun liittyvää kolme keskeisintä asiaa. Keskeisimmiksi asioiksi nousivat seuraavat:

  • Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen valmistelu
  • Aikataulutus – aikaisessa vaiheessa ja riittävästi aikaa
  • Vuoropuhelu – aito halu keskustella ja vuorovaikutus

Verkostoitumista ja keskustelua jatkoimme vielä iltapäiväkuohuvien merkeissä sekä syömällä illallista ravintola Von Nottbeckissä museo Milavidassa. Tapahtuman järjestämistä helpotti suunnattomasti paikallistuntemus ja apu. Erityiset kiitokset tilaisuuden järjestelyihin osallistumisesta kuuluvat Tampereen kaupungin lakimiehelle Katja Korhoselle ja Asianajotoimisto Merkurius Oy:n Kirsi-Marja Salokankaalle.

Hankintayhdistyksen hallituksen jäsen
Saila Eskola

Hankintayhdistyksen vuosikokous ja jäsenseminaari 7.5.2018

Hankintayhdistyksen vuosikokous järjestettiin 7.5.2018 Työ- ja elinkeinoministeriön tiloissa Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen toimintaa vuodelta 2017. Hallitus sai vastuuvapauden.

Yhdistyksen uuden hallituksen muodostavat Kirsi-Maria Halonen, Katariina Huikko, Anna Kuusniemi-Laine, Saila Eskola, Karolina LehtoErkko RuohoniemiEriika Autio, Taneli Kivistö sekä uudet jäsenet Outi Jousi ja Johanna Sammalmaa. Varajäseninä jatkavat Johanna Lähde ja Pilvi Takala. Toiminnantarkastajaksi valittiiin Sanna Kronström sekä varatoiminnantarkastajaksi Jukka Vanto.

Ennen vuosikokousta yhdistys järjesti jäsenistölleen seminaarin ”Hankintaveteraanit muistelevat”, jossa tunnetut, pitkän linjan hankinta-ammattilaiset Elise Pekkala, Liisa Lehtomäki ja Antero Oksanen kertoivat julkisten hankintojen sääntelyn historiasta ja kehityksestä lainsäädännön, valtion hankintojen ja kuntien hankintojen kautta. Lue loppuun

Yhdistyksen jouluglögit

Hankintayhdistys vietti pikkujoulua ja järjesti seminaarin 19.12.2017. Yhdistyksen väki täytti Hannes Snellmanin suuren juhlasalin, vaikka jouluun oli vain muutama päivä aikaa. 

 Pikkujoulujen seminaariosuus alkoi professorien humoristisella kaksinkamppailulla, kun Petri Kuoppamäki (Aalto yliopisto) ja Juha Raitio (Helsingin yliopisto) käsittelivät hankintajuridiikan asemaa suhteessa EU:n sisämarkkinoita koskeviin ja toisaalta kilpailuoikeutta koskeviin sääntöihin. Lopputulemana oli ettei hankintajuridiikkaa voi karsinoida, se on sekä kilpailu- että sisämarkkinaoikeutta. 

 Tämän jälkeen Liikenneviraston Virpi Kangasniemi kuvasi Liikenneviraston tapoja hoitaa tarjoajamarkkinaa vastuullisesti ja M-Filesin Janne Järvenoja pureutui uudenlaiseen suorahankintatilanteeseen. 

 Mielenkiintoisen seminaariosuuden ja herkkujen jälkeen yhdistyksen väki jakaantui tunniksi kymmeneen neuvotteluhuoneeseen pohtimaan hyviä ideoita yhdistyksen kehittämiseksi, parhaiden käytäntöjen jakamiseksi sekä verkostoitumista helpottamaan. Saimme roppakaupalla ideoita, joita yhdistys tulee jatkossa toteuttamaan. Kiitos kaikille osallistujille ja näkemisiin yhdistyksen tilaisuuksissa!​

Jouluglögit 19.12.2017 – ilmoittaudu ripeästi!

Hankintayhdistyksen jouluglögitilaisuus järjestetään tiistaina 19.12.2017 klo 14-17 Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy:n tiloissa Helsingissä. Jouluglögeillä tarkastellaan hankintoja osana EU:n poliittisia tavoitteita ja keskustellaan yhdistyksen toiminnasta.

Katso tarkempi ohjelma ”Tapahtumat”-valikosta ja ilmoittaudu mukaan!

Toivomme, että mahdollisimman moni pääsee tilaisuuteen verkostoitumaan ja esittämään ideoita yhdistyksen toimintavuodelle 2018!

Hankintayhdistys Lakimiesuutisissa

Julkisten hankintojen yhdistys on huomioitu Lakimiesuutisissa:

”Syyskuussa 2016 perustettu Julkisten hankintojen yhdistys edistää hankintoja koskevaa oikeustieteellistä ja poikkitieteellistä tutkimusta. Perustamisen taustalla on muun muassa 1.1.2017 voimaan astunut julkisia hankintoja koskeva laki, joka antaa julkisia hankintoja tekeville välineitä vastuullisten hankintojen tekemiseen.”

Lue koko kirjoitus täällä.