2018

Hankintalainsäädännön soveltamisala -seminaari 13.2.2018

Hankintayhdistys järjesti Hankintalainsäädännön soveltamisala -seminaarin 13.2.2018 HPP Asianajotoimisto Oy:n tiloissa.

Ohjelma
13.00 – 13.15 Ilmoittautuminen ja kahvit
13.15 – 13.25 Tilaisuuden avaus
Kirsi-Maria Halonen, puheenjohtaja, Julkisten hankintojen yhdistys ry
Jouni Alanen, osakas, asianajaja, HPP
13.25 – 13.55 Hankintalain soveltamisalasta ja hankintasopimuksen käsitteestä
Markus Ukkola, markkinaoikeustuomari, markkinaoikeus
13.55 – 14.25 Milloin kysymyksessä on julkinen hankinta ja milloin tehtävien siirto tai
”hallinnon sisäinen järjestely”?
Jouni Alanen, osakas, asianajaja, HPP
14.25 – 14.40 TAUKO
14.40 – 15.10 Hankintalakien soveltamisalapoikkeukset
Erkko Ruohoniemi, osakas, asianajaja, Merilampi Oy
15.10 – 15.40 Audiovisuaalisia palveluja koskevat soveltamisalapoikkeukset
Tiia Ranta, ohjelmien ja oikeuksien hankintatiimin päällikkö, YLE
15.40 – 16.00 Loppukeskustelu, tilaisuus päättyy


Hankintayhdistyksen seminaari Tampereella 23.8.2018

Parhaita käytäntöjä hankintojen suunnitteluun ja markkinavuoropuheluihin

Syksyn sateiden saapuessa on mukava muistella Hankintayhdistyksen kesäistä tapahtumaa Tampereella. Päivän teemana oli hankintojen suunnittelu ja markkinavuoropuhelukäytännöt. Tämä ajankohtainen aihe keräsi Tampereelle yli viisikymmentä hankintayhdistyksen jäsentä, ja erityisen ilahduttavaa oli se, että
osallistujissa oli tavallista enemmän yrityspuolen edustajia.

Hankintojen suunnittelu ja markkinavuoropuhelut ovat olleet merkittävästi esillä viime aikoina. Monet hankintayksiköt ovat panostaneet hankintojen suunnitteluun aikaisempaa enemmän ja muun muassa markkinavuoropuheluja koskevia tietopyyntöilmoituksia on julkaistu Hilmassa aikaisempaa mittavammin.
Seminaarissa keskityimme selvittämään teemaan liittyviä hyviä käytäntöjä ja oppimaan näiden osalta uutta.

Puheenvuoroissa tuli esille hyviä huomioita ja erilaisia tapoja toteuttaa markkinavuoropuhelua. Alla on näistä muutamia poimintoja:

  • Pyritään hankintasuunnitelmassa ennakoimaan kahden seuraavan vuoden aikana toteutettavat hankinnat, jotta niiden suunnitteluun ja kilpailuttamiseen osattaisiin paremmin varata riittävät resurssit.
  • Hankintojen valmistelu on jatkuva prosessi.
  • Esimerkki avoimesta määrittelystä markkinavuoropuhelun ja yhteiskehittämisen toteutustapana. Tässä eri toimijat saivat vapaasti osallistua vaatimusten määrittelyyn yhdessä ja käyttää myös tämän työn tuloksia omassa (liike)toiminnassaan.
  • Dynaamiseen hankintajärjestelmään liittyvän markkinavuoropuhelun toteuttaminen siten, että osana sitä oli yrityksille suunnattu ”roadshow”, puhelinpalvelu ja ohjevideot.
  • Tarjouspyynnön valmisteluvaiheessa yritysten kommentteihin myös hankintayksikön kirjallinen palaute perusteluineen, esim. sen osalta miksi jotain yrityksen ehdottamaa muutosehdotusta ei hyväksytty.

Tarjolla oli myös tutkittua tietoa siitä, miten vuorovaikutus on hankinnoissa toteutunut käytännössä. Tutkimusraportti ”Julkisen hankintaprosessin alkuvaiheet: hankintayksikön ja toimittajien välinen vuorovaikutus” on saatavilla täältä.

Seminaariin osallistujat työstivät yhdessä onnistuneeseen markkinavuoropuheluun liittyvää kolme keskeisintä asiaa. Keskeisimmiksi asioiksi nousivat seuraavat:

  • Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen valmistelu
  • Aikataulutus – aikaisessa vaiheessa ja riittävästi aikaa
  • Vuoropuhelu – aito halu keskustella ja vuorovaikutus

Verkostoitumista ja keskustelua jatkoimme vielä iltapäiväkuohuvien merkeissä sekä syömällä illallista ravintola Von Nottbeckissä museo Milavidassa. Tapahtuman järjestämistä helpotti suunnattomasti paikallistuntemus ja apu. Erityiset kiitokset tilaisuuden järjestelyihin osallistumisesta kuuluvat Tampereen kaupungin lakimiehelle Katja Korhoselle ja Asianajotoimisto Merkurius Oy:n Kirsi-Marja Salokankaalle.

Kirjoittaja: Saila Eskola

Hankintayhdistyksen hallituksen jäsen


Hankintayhdistyksen pikkujouluglögit 13.12

Hankintayhdistys pohti markkinavaikutusten huomiointia

Julkisten hankintojen yhdistys ry järjesti jäsenistölleen mahdollisuuden keskustella hankintojen markkinavaikutuksista ja niiden huomioinnin tavoista. Aihe on erittäin ajankohtainen ja puhuttaa julkisten hankintojen piirissä työskenteleviä. Rento sparrailu- ja keskustelutilaisuus pidettiin yhdistyksen seminaarin yhteydessä Roschierilla.

Runsaslukuinen osallistujajoukko jaettiin ryhmiin, jotka pohtivat vinkkejä kilpailutusten markkinavaikutusten huomiointiin. Suurin osa jäsenistön tekemistä vinkkilapuista saatiin talteen oheiseen kuvaan. Käytyyn keskusteluun yhdistettynä ja hieman editoituina vinkkilista voisi näyttää esimerkiksi seuraavalta:

1. Tutustu markkinaan: sen toimintatapoihin, ehtoihin, markkinaosuuksiin, hinnoittelumekanismeihin ja toimittajien määrään.

2. Älä rajoita kilpailua: onko kyseisellä alalla miljoona euroa paljon vai häviävän vähän markkinaosuudesta? Suhteuta hankinta markkinan kokoon ja toimittajien määrään. Olisiko tässä kilpailutuksessa syytä olla erilaiset referenssivaatimukset tai erilainen hankintamenettely tai tulisiko hankinta jakaa osiin? Säilyykö markkinalla kilpailu vai poistatko nyt tekemäsi kilpailutuksen johdosta markkinalta kilpailun sopimuskauden ajaksi? Miten saat uusia tarjoajia mukaan? Määrittele palvelua ostaessasi haluamasi lopputulos, mutta älä määrittele sen toimittamisen tai tuottamisen tapaa. Tee houkutteleva tarjouspyyntö, johon on helppoa ja kustannustehokasta tehdä tarjous, jottei tarjoaminen ole suuri investointi toimittajalle. Teetkö tarjouspyyntösi siten, että koko EU:n sisämarkkinoilta on mahdollista tarjota? Suljetko markkinan esimerkiksi suomalaisilta pk-yrityksiltä?

3. Mieti sopimuksen kokonaiskuvaa suhteessa omaan toimintaasi: millaisia ovat sopimuksen pituus ja toimintaasi sopivat ehdot, entä mitkä ovat valintojesi aiheuttamat vaikutukset koko sopimuskauteen (pelkän kilpailutusvaiheen sijaan)? Myös toimittajaloukkujen välttäminen tukee reilua kilpailua.

4. Viesti ahkerasti tarpeistasi ennen kilpailuttamista: markkinavuoropuhelun tekemiseen on monta tapaa, käy aito vuoropuhelu ja kysy kilpailutuksen vaikutuksista markkinaan, viesti kilpailutusten ennakoidusta aikataulusta hyvissä ajoin äläkä ajoita niitä loma-aikoihin. Tee tietopyyntöjä ajoissa.

5. Kilpailutuksella voit vaikuttaa markkinaan. Esimerkiksi sosiaalisia tai ympäristöön liittyviä seikkoja on mahdollista pyytää selvittämään osana kilpailutusta ja tietomäärän kasvaessa antaa niille mahdollisesti myöhemmissä kilpailutuksissa myös vertailussa huomioitavaa painoarvoa tai asettaa niitä tarjouspyynnön ehdottomiksi vaatimuksiksi, jolloin ne ovat tarjoamisen minimiedellytys.

Hyviä sparrailuhetkiä yhdistyksen jäsenille myös tulevissa tapaamisissamme!

Kirjoittaja: Outi Jousi

kirjoittaja hankintayhdistyksen hallituksen jäsen