2022

Viestintäaamukahvit

Kevään ensimmäinen aamukahvitilaisuus pidettiin 3.2.2022 klo 8.30-9.00. Ensimmäisessä tilaisuudessa alustajina toimivat yhdistyksen uudet viestintävastaavat Jenni Tiainen ja Jenni Miettinen yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan Outi Jousin tukemana. Keskustelimme yhdistyksen viestinnän uusista tuulista ja tähän liittyvistä ideoista.


Vierailu markkinaoikeuteen

Hankintayhdistys järjesti perinteisen vierailun markkinaoikeuteen 9.3.2022 klo 11-13. Tapahtuma oli edellisvuosien tapaan erittäin suosittu.

Ohjelma:

§  Tervetulotoivotus (Outi Jousi)

§  Ajankohtaista hankinta-asioista markkinaoikeuden näkökulmasta (Jussi Karttunen)

§  Havaintoja viimeaikaisesta hankintoihin liittyvästä oikeuskäytännöstä (Ville Parkkari)

§  Hankintoja koskevat uhkasakkoasiat (Jenni Poropudas)

§  Markkinaoikeuden toimivalta hankinta-asioissa viimeaikaisen oikeuskäytännön ja lainsäädännön valossa (Markus Ukkola)

Tilaisuuden esitysmateriaalit ovat ladattavissa tästä:

Ville Parkkari: Havaintoja viimeaikaisesta hankintoihin liittyvästä oikeuskäytännöstä

Jenni Poropudas: Hankintoja koskevat uhkasakkoasiat

Markus Ukkola: Markkinaoikeuden toimivalta hankinta-asioissa viimeaikaisen oikeuskäytännön ja lainsäädännön valossa


Tutkimusseminaarisarja

Hankintayhdistys järjesti tutkimusseminaarisarjan etänä Teamsin välityksellä.

Tutkimusseminaari 1

Hankintayhdistyksen tutkimusseminaarin ensimmäinen osa pidettiin 17.3. Tutkijat tarjoilivat meille ajateltavaa talousnäkökulmaan: miten saamme enemmän tarjouksia julkisiin hankintoihin? Miltä hankinnat ja niiden kehittäminen näyttävät taloustieteilijän silmin?

Esitykset ja puhujat:

§  Keynote-puheenvuoro (professori Janne Tukiainen, Turun yliopisto)

§  Entry in Public Procurement: Evidence from Finnish Physiotherapy Markets (Jan Jääskeläinen)

§  Competition and Efficiency of Public Procurement: An Experiment (Essi Kujansuu)

§  Value of Entry Information in Public Procurement (Joosua Virtanen)

Tilaisuuden esitysmateriaalit ovat ladattavissa tästä:

Janne Tukiainen: Keynote-puheenvuoro

Jan Jääskeläinen: Evidence from Finnish Physiotherapy Markets

Joosua Virtanen: Value of Entry Information in Public Procuremen

Tutkimusseminaari 2

Tutkimusseminaarin toinen osa pidettiin 5.5.2022, ja sen aiheena oli horisontaaliset tavoitteet julkisissa hankinnoissa.

Esitykset ja puhujat:

§ Keynote-puheenvuoro (professori, dekaani Sofia Lundberg, University of Umeå, https://www.umu.se/en/staff/sofia-lundberg/?flik=presentation)

§ Integrating environmental considerations into public procurement (Harri Kalimo, Katriina Alhola, Mirella Miettinen)

§ Ympäristö- ja kestävyysnäkökohtien huomioiminen lääkehankinnoissa (Outi Lapatto-Reiniluoto)

§ Challenge-driven innovation policy and public procurement of innovation: implementing functional and outcome-based procurement (Matti Pihlajamaa, Katriina Alhola, Ville Valovira, Maria Merisalo)

Tilaisuuden esitysmateriaalit ovat ladattavissa tästä:

Sofia Lundberg: Green Public Procurement, the Economic Perspective

Harri Kalimo, Katriina Alhola ja Mirella Miettinen: Integrating environmental considerations into public procurement

Outi Lapatto-Reiniluoto: Ympäristö- ja kestävyysnäkökohtien huomioiminen lääkehankinnoissa

Matti Pihlajamaa, Katriina Alhola, Ville Valovira ja Maria Merisalo: Challenge-driven innovation policy and public procurement of innovation: implementing functional and outcome-based procurement

Tutkimusseminaari 3

Tutkimusseminaarin kolmas ja viimeinen osa pidettiin 2.6.2022, ja sen aiheena oli julkiset hankinnat ja oikeus.

Esitykset ja puhujat:

§ Keynote-puheenvuoro (Associate Professor Carina Risvig Hamer, University of Copenhagen, https://jura.ku.dk/english/staff/research/?pure=en%2Fpersons%2Fcarina-risvig-hamer(80ed5c77-19e3-44a7-b230-04774506c2dc).html)

§ Is it all worth it? Reputation and litigation in public procurement (Pirkko Heikkinen)

§ Kunnan antama SGEI-palveluvelvoite (Heidi Hernetkoski)

§ Hankinnan kohteen määrittely innovaatiokumppanuudessa (Jarkko Pesu)

Tilaisuuden esitysmateriaalit ovat ladattavissa tästä:

Carina Risvig Hamer: Framework agreements – In light of Simonsen & Weel

Pirkko Heikkinen: Is it all worth it? Reputation and litigation in public procurement

Heidi Hernetkoski: Kunnan antama SGEI-palveluvelvoite

Jarkko Pesu: Hankinnan kohteen määrittely innovaatiokumppanuudessa


Aamukahvit hankintojen tiedolla johtamisesta

Yhdistyksen aamukahvit jatkuivat 12.4.2022 klo 8.30-9.00 aiheella hankintojen tiedolla johtaminen. Aihetta alusti Varsinais-Suomen Yrittäjien hankinta-asiamies Jorma Saariketo. Hän keskittyi alustamaan erityisesti hankinta- ja ostolaskudatan tarjoaman markkinatiedon hyödyntämisestä julkisten hankintojen valmistelussa ja toteuttamisessa.

Tilaisuuden esitysmateriaalit ovat ladattavissa tästä: Jorma Saariketo: Julkisten hankintojen ja ostojen tiedolla johtaminen


Yhdistyksen vuosikokous ja vuoden pro gradu -työn palkitseminen

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin 10.5.2022 klo 16 Teamsin välityksellä. Samana päivänä, klo 15 alkaen, yhdistys palkitsi vuoden pro gradu -työn ja palkittujen lopputöiden kirjoittajat esittelivät työnsä tilaisuudessa.

Vuosikokouksessa yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Outi Jousi, hallituksen jäseniksi Eeva-Riitta HögnäsMax JanssonJenni MiettinenKatariina HuikkoJukka LehtonenSaila Eskola ja Jorma Saariketo sekä hallituksen varajäseniksi Kirsi-Maria HalonenPilvi Takala ja Laura Nordenstreng-Sarkamo. Yhdistyksen lämpimät kiitokset edellisestä hallituskaudesta Taneli KivistöJohanna SammalmaaEriika Autio ja Sven Forsell ja vuosikokouksen puheenjohtamisesta Anna Kuusniemi-Laine!

Vuoden pro gradu -työnä palkittiin OTM Ella Häkkisen pro gradu -tutkielma Hankintayksikkö terveen kilpailun vartijana –konsernisuhteen arvioiminen hankintalain 81 §:n 1 momentin 6 kohdan tarkoittamana kilpailua vääristävänä sopimuksena.

Ella Häkkisen esityksen materiaalin voit ladata tästä: Ella Häkkinen: Hankintayksikkö terveen kilpailun vartijana – konsernisuhteen arvioiminen hankintalain 81 §:n 1 momentin 6 kohdan tarkoittamana kilpailua vääristävänä sopimuksena


Kesäkuun aamukahvit: teemana IT-hankinnat

Kevätkauden viimeiset aamukahvit pidettiin 8.6.2022 klo 8.30─9.00, aiheena IT-hankinnat. Aiheesta alusti asianajaja Outi Jousi Hannes Snellmanilta. Outi käsitteli pilvipalveluhankintoja ja niissä havaittuja kompastuskiviä.

Aamukahvit on kahvikupillisen mittainen matalan kynnyksen verkostoitumis- ja keskustelutilaisuus, jossa esitetään lyhyt keskustelun avaus. Tämän jälkeen jäsenistölle jää aikaa lyhyeen aiheesta tai muusta keskusteluun.

Tilaisuuden esitysmateriaalit ovat ladattavissa tästä: Outi Jousi: Joitakin pilvipalveluhankintojen ongelmatilanteita


After workit Helsingissä ja Jyväskylässä

Pitkän etäosallistumisjakson päätteeksi oli aika taas tavata hankintakollegoja livenä! Yhdistyksemme järjesti after work -tilaisuudet Helsingissä ravintola Hausmanissa ja Jyväskylässä ravintola Versossa 31.8.2022 kello 17 alkaen.

After work -tunnelmaa Jyväskylässä


Lokakuun aamukahvit: Kustannusvaikuttavuuden laskenta osana hankintaprosessia

Lokakuun aamukahvit pidettiin Teamsin kautta 13.10.2022 klo 8.30─9.00 otsikolla Kustannusvaikuttavuuden laskenta osana hankintaprosessia. Aiheesta alusti VTM Jussi Pyykkönen PTCServices Oy:stä.

Aamukahvit on kahvikupillisen mittainen matalan kynnyksen verkostoitumis- ja keskustelutilaisuus, jossa esitetään lyhyt keskustelun avaus. Tämän jälkeen jäsenistölle jää aikaa lyhyeen aiheesta tai muusta keskusteluun.


Hankintayhdistyksen pikkujoulut

Hankintayhdistyksen pikkujoulut järjestettiin 1.12.2022 klo 15 alkaen puheenjohtajamme kutsumana Hannes Snellmannin juhlasalissa Helsingin keskustassa.