2017

Markkinaoikeusvierailu

Vierailimme markkinaoikeudessa maanantaina 15.1.2017 klo 16-18.


Innovatiiviset hankinnat -seminaari 15.3.2017

Julkisten hankintojen yhdistys pyrkii toiminnassaan levittämään hyviä ja innovatiivisia hankintakäytäntöjä. Julkiset hankkijat voivat toimia edelläkävijöinä mm. vaikuttavien, ympäristöystävällisten ja sosiaalisesti vastuullisten hankintojen tekijöinä. Samalla luodaan mahdollisuuksia yrityksille, jotka toimivat edelläkävijöinä omalla toimialallaan.

Järjestimme 15.3.2017 klo 13.00-16.30 iltapäiväseminaarin teemalla: Innovatiiviset hankinnat. Ohjelmaan koottiin paljon käytännön esimerkkejä onnistuneista, innovatiivista hankinnoista sekä ajatuksia hyvien käytäntöjen levittämiseen ja sopimusstrategioihin.

Tapahtumapaikka:  Asianajotoimisto Castrén & Snellmanin tilat.

TILAISUUDEN OHJELMA:

13.00Tervetuliaissanat yhdistyksen puolestaKirsi-Maria Halonen
13.05Johdatus seminaarin teemoihinAnna Kuusniemi-Laine (seminaarin pj)
13.15 – 13.45VTT:n viimeaikaisia kokemuksia innovatiivisista hankinnoistaVille Valovirta, VTT
13.45 – 14.05Tekesin hackathon innovatiivisen hankinnan mallinaEriika Autio, Tekes
14.05– 14.25Innovatiivisten julkisten hankintojen sopimusstrategiatJarkko Pesu, Itä-Suomen yliopisto
 14.25 – 14.45Innovatiivisten toimintamallien skaalautuminen.Matti Vedenkannas, VTV
14.45 – 15.ootauko
15.00 – 15.30VaikuttavuushankinnatJussi Pyykkönen PTCS/Me-säätiö
15.30 – 16.00Tulosperusteista työllistymistä – käytännön kokemuksiaMirke Turunen, Hansel
16.00 – 16.30Allianssimalli palveluhankinnoissaSaila Eskola PTCS

Tarjousten vertailu -seminaari 2.5.2017

Tarjousten vertailu -seminaari

Kuntatalolla 2.5.2017 klo 12.15-15.

Seminaarin jälkeen yhdistyksen ensimmäinen sääntömääräinen vuosikokous klo 15 alkaen. Vuosikokouksen jälkeen tutustuminen KL-Kuntahankinnat Oy:n toimintaan ja toimitiloihin, arvioitu aika klo 16-18.

SEMINAARIN ALUSTAVA OHJELMA

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii johtava lakimies Katariina Huikko, Kuntaliitto.

12.15-12.30 Tervetuloa seminaariin ja johdatus aiheeseen

Kirsi-Maria Halonen, pj, Julkisten hankintojen yhdistys sekä

Raili Hilakari, toimitusjohtaja, KL-Kuntahankinnat Oy

 12.30-13.00 Painoarvojen ja erilaisten laskukaavojen käyttäminen tarjousten vertailussa

Ilkka Sihvola, kilpailutusyksikön päällikkö, Hansel Oy 

 13.00-13.30 Tarjousten vertailu julkisissa rakennushankinnoissa 

Matti Kuittinen, erityisasiantuntija, Ympäristöministeriö

13.30-14.00 Keskustelua & tauko

14.00-14.30 Case-esimerkki: ODA-hanke ja työkokeen käyttö vertailussa

Harri Ojala, hankinta-asiantuntija ICT, KL-Kuntahankinnat Oy

 14.30-15.00 Hankinnat huutokauppateorian näkökulmasta

Janne Tukiainen, erikoistutkija, VATT


Kesätapaaminen Holiday Barin terassilla

Aurinko helli yhdistyksen jäseniä Holiday Barin terassilla 31.5. Keskusteluissa sivuttiin viimeaikaista markkinaoikeuskäytäntöä, mutta muutoin aihepiirit olivat vapaamuotoisempia. Ehkä paikan nimi sai ajatukset suuntautumaan jo kohti tulevia kesälomia. Näillä tunnelmilla hankintayhdistys toivottaa hyvää kesää jäsenilleen!


Julkiset hankinnat oikeus- ja talousseminaari Joensuussa 23.-24.8.2017

Elokuun 23. ja 24. päivä järjestettiin Itä-Suomen yliopiston ja julkisten hankintojen yhdistyksen järjestämä Julkisten hankintojen oikeus ja talous -tutkimusseminaari Joensuussa. Seminaariin olivat tervetulleita kaikki hankinnoista ja hankintatutkimuksesta kiinnostuneet. Seminaari varattiin täyteen ja tilaisuuteen osallistui 70 innostunutta kuulijaa.

Tilaisuuden avasivat Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen sekä yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maria Halonen. Avauspuheenvuoroista kävi ilmi, että kyseessä oli ensimmäinen julkisia hankintoja koskeva tutkimusseminaari Suomessa. Tilaisuudessa artikkelikäsikirjoituksiin perustuneiden esitysten pitäjät saivat myös palautetta käsikirjoituksistaan paikalla olleilta Tomi Voutilaiselta, Kirsi-Maria Haloselta, Pertti Virtaselta sekä Vaasan yliopiston yliopistonlehtori Kristian Siikavirralta.

Seminaarin ensimmäisenä päivänä pidetyissä esityksissä keskityttiin hankintalain tavoitteisiin ja lain velvoittavuuteen. Professori Tomi Voutilaisen esityksessä käytiin läpi vuonna 2017 voimaan tulleen hankintalain säännösten velvoittavuuden eri tasoja ja tuotiin esiin, että useat hankintalain säännöksistä on kirjoitettu siten, että niissä velvoittavuuden ohella sallitaan hankintayksikön tietty menettely. Esityksessä käytiin läpi myös sitä, että hankintatoimintaan vaikuttavat hankintalainsäädännön säännösten ohella monet muut oikeusohjeet esimerkiksi julkisyhteisöjen varainkäytöstä. Helsingin yliopiston jatko-opiskelija Markus Ukkola piti esityksen hankintalainsäädännön sisältövaatimuksista sekä hankintojen laatukysymyksistä valittamisesta erityisesti sosiaalihuollon palveluhankinnoissa. Itä-Suomen yliopiston jatko-opiskelija Hannu Toivonen kävi esityksessään läpi hankintalain tavoitteiden kuten innovatiivisuuden toteuttamista hankintamenettelyssä. Markkinaoikeustuomari, OTT Pertti Virtasen esityksessä esiteltiin hankintalain tavoitteiden merkitystä erityisesti hankintojen oikeussuojajärjestelmän kannalta. Turun yliopiston jatko-opiskelijan Johanna Sammalmaan esityksessä keskityttiin kysymyksiin sosiaalisten tavoitteiden edistämisestä julkisissa hankinnoissa sekä erityisesti kysymykseen siitä, minkälaiset sosiaaliset näkökohdat liittyvät lainsäädännössä edellytetyllä tavalla riittävästi hankinnan kohteeseen. Päivän päätteeksi pidettiin Joensuun seudun kehittämisyhtiö Josek Oy:n hankinta-asiamiehen Jarkko Peiposen johdolla paneelikeskustelu, jossa sivuttiin muun muassa julkisten hankintojen innovatiivisuustavoitteiden saavuttamista sekä lain tavoitteiden keskinäisiä suhteita.

Seminaarin toisena päivänä keskityttiin hankintojen toteuttamiseen ja innovaatioihin. Lapin yliopiston yliopistonlehtori ja yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maria Halonen piti esityksen hankinnan ennakoidun arvon määrittämisestä ja etenkin siitä, miten eri hallinnollisten yksiköiden hankintojen arvoja tulisi yhtäältä laskea yhteen ja toisaalta pitää erillisinä. Itä-Suomen yliopiston jatko-opiskelija Tommi Oikarinen jatkoi esityksessään hankintojen ennakoidun arvon oikeudellisista näkökulmista ja toi esiin asiaan vaikuttavana myös julkisyhteisöjen varainkäyttöä laajemmin ohjaavaa lainsäädäntöä. Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun tutkija KTT Suvituulia Taponen kävi läpi agenttiteoriaan perustuvaa tutkimustaan ulkoistetun palvelutuotannon riskien johtamisesta. Itä-Suomen yliopiston jatko-opiskelija Isamaria Räsänen esitteli tutkimustaan allianssimallista tietojärjestelmähankinnan menettelynä. Itä-Suomen yliopiston jatko-opiskelija Jarkko Pesu kävi puolestaan läpi esityksessään innovaation oikeudellista merkitystä hankintalaissa.

Seminaari sai positiivista palautetta tutkimuksellisen sisältönsä lisäksi myös esitysten käytännön lisäarvosta ja hyödynnettävyydestä. Hankintayhdistys kiittää esityksen pitäneitä ja niitä kommentoineita panostuksesta julkisten hankintojen tutkimukseen sekä kaikkia paikalla olleita hedelmällisistä keskusteluista. Seminaarissa esitellyt artikkelit on tarkoitus julkaista lähitulevaisuudessa vertaisarvioituina julkisten hankintojen yhdistyksen omassa julkaisusarjassa Edilex-palvelussa.


Kansainvälinen hankintaseminaari 4.9.2017

Aamupäivällä 4.9.2017 hankintayhdistyksellä oli ilo tarjota jäsenilleen mahdollisuus tulla kuulemaan Euroopan johtavien hankintatutkijoiden näkemyksiä vuoden 2014 direktiiveistä.  Seminaarin puhujia olivat Roberto Caranta (Torinon yliopisto), Mario Comba (Torinon yliopisto), Albert Sanchez Graells (Bristolin yliopisto, howtocrackanut.com, European Commission Stakeholder Expert Group), Pedro Telles (Swansean yliopisto, publicprocurementpodcast.com) ja Steen Treumer (Kööpenhaminen yliopisto).

Tilaisuus järjestettiin asianajotoimisto Castrén & Snellmanin tiloissa. Tapahtuma alkoi klo 8:30 aamukahvilla ja varsinaisia puheenvuoroja kuultiin klo 9 lähtien. Seminaarin kieli oli englanti.


Jouluglögit 19.12.2017

Hankintayhdistyksen ensimmäinen jouluglögitilaisuus järjestettiin juuri ennen joulun pyhiä 19.12.2017 klo 14-17 Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy:n tiloissa.

Jouluglögeillä tarkasteltiin hankintoja ensiksi osana EU:n poliittisia tavoitteita ja tämän jälkeen hyvin käytännönläheisellä tavalla yhdistyksen toiminnasta yhdessä keskustellen. 

Julkisten hankintojen lainsäädäntö on vahvassa yhteydessä Euroopan unionin oikeuteen. EU:n hankintadirektiivien keskeisenä tavoitteena on katsottu olevan syrjivien tai suosivien kansallisten hankintamenettelyjen negatiivisten vaikutusten estäminen sisämarkkinoiden perusvapauksien toteutumiselle. Samaan aikaan julkiset hankintamenettelyt tukeutuvat siihen, että kilpailu markkinoilla toimii. Hankintamenettelyjen ratkaisuilla voidaan myös vaikuttaa markkinoiden kilpailun toimivuuteen. Seminaarissa professorit Petri Kuoppamäki (Aalto yliopisto) ja Juha Raitio (Helsingin yliopisto) keskustelivat siitä, mikä hankintalainsäädännön suhde on yhtäältä EU:n sisämarkkinoita koskeviin ja toisaalta kilpailuoikeutta koskeviin sääntöihin.

Seminaarialustusten jälkeen luvassa oli verkostoitumista ja yhdistyksen toiminnan kehittämistä koko jäsenistön voimin – hauskanpitoa unohtamatta.