Hankintalainsäädännön soveltamisala -seminaari 13.2.2018

 

Noin 50 hankintayhdistyksen jäsentä kokoontuivat iltapäivätilaisuuteen HPP asianajotoimisto Oy:n tiloihin ajankohtaiseen tilaisuuteen hankintalainsäädännön soveltamisalaa koskien.

Tilaisuuden avasivat yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maria Halonen ja seminaarin puheenjohtajana toiminut yhdistyksen jäsen Jouni Alanen. Ensimmäisen seminaarialustuksen piti yhdistyksen hallituksen jäsen, Markus Ukkola, joka valotti osallistujille erityisesti hankintasopimuksen tunnusmerkistöä. Ukkolan puheenvuorossa hankintasopimuksen lisäksi tarkasteltiin käyttöoikeussopimusten, erilaisten lupajärjestelmien, valinnanvapausjärjestelmien ja avustusten myöntämistä hankintasopimuksen tunnusmerkistöä vasten hyvällä huumorilla höystettynä.

Tämän jälkeen HPP asianajotoimisto Oy:n osakas, asianajaja Jouni Alanen kävi omassa puheenvuorossaan läpi esimerkkejä hankintasopimuksista ja hallinnon sisäisistä järjestelyistä erityisesti jätesektorilla. Herkullisten tarjoilujen ja kahvitauon jälkeen yhdistyksen hallituksen jäsen ja Asianajotoimisto Merilampi Oy:n osakas, asianajaja Erkko Ruohoniemi käsitteli hankintalain soveltamisalan poikkeuksia perehtyen seikkaperäisesti erityisesti sidosyksikkösääntelyyn ja in-house sisters tematiikkaan. Tilaisuuden viimeisenä puheenvuorona kuultiin Ylen ohjelmien ja oikeuksien hankintatiimin päällikön Tiia Rannan mielenkiintoinen esitys siitä, miten luovalla alalla toimivat ihmiset on saatu innostumaan hankinnoista ja sähköisistä työkaluista ja miten tämä hankinta-innostus on levinnyt myös sellaiseen sisältöhankintaan, joiden kilpailuttamista hankintalainsäädäntö ei edellytä audiovisuaalisia palveluja koskevan soveltamisalapoikkeuksen johdosta.  

Tilaisuuden lopuksi käytiin keskustelua päivän teemoista ja innokkaimmat osallistujat muodostivat pieniä ”väittelykerhoja” käytäville erityisesti in-house hankintojen edellytysten soveltamiseen liittyen.

Vastaa