Uusi Hilma -esittelytilaisuus 27.5.2019

Yhdistys järjesti 27.5.2019 uuden hankintojen ilmoittamisjärjestelmän, Hilma-palvelun, esittelytilaisuuden jäsenistölleen yhteistyössä valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n kanssa. Hansel Oy vastaa uuden Hilma-palvelun kehittämisestä. Hanselin kehityspäällikkö Timo Rantanen kertoi uuden Hilman kehitystyöstä ja esitteli, miltä uusi Hilma näyttää.

Tilaisuudessa oli runsaasti osallistujia sekä paikan päällä että etäyhteyksien välityksellä.  

“Hankinnoista ilmoittaminen tehdään helpoksi hankintaa tekeville, mutta uutta Hilmaa rakennetaan ennen kaikkea tarjoajille”, Timo Rantanen linjasi.

Hankintailmoituksia voi etsiä tehokkaan hakutoiminnon ja hakuvahtien avulla, ja julkaistusta ilmoituksista voi kysyä lisätietoja niiden yhteydessä.   Mahdollisuus kirjautua Hilmaan auttaa kaikkia käyttäjiä. Kerran syötettyjä tietoja voi hyödyntää uudelleen, ja palvelu ohjaa ilmoituksen jättämisessä. Käyttäjät kirjautuvat palveluun omalla nimellään, jonka jälkeen he pääsevät halutessaan tunnistautumaan osaksi tiettyä organisaatiota. Kirjautumismahdollisuus palvelee myös tarjoajia, sillä se mahdollistaa hakuvahtien hyödyntämisen.  

Kaikkia vuosien aikana Hilmassa julkaistuja hankintailmoituksia ei tuoda uuteen palveluun, mutta vuodesta 2017 eteenpäin julkaistut ilmoitukset näkyvät myös uudessa Hilmassa. Julkisten hankintayksiköiden tiedot tuodaan Hilmaan valmiiksi, mikä helpottaa ilmoittamista. Hilmaa rakennetaan ketterän ohjelmistokehityksen menetelmällä, joka mahdollistaa palautteiden ja kehitysehdotusten jatkuvan huomioinnin.

Myös yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita testaamaan Hilmaa ja kaikki palaute on toivottavaa. Uuden Hilman testipalvelu on osoitteessa https://testhilma.hansel.fi/fi/, jossa voi kokeilla ilmoituksen jättämistä. Julkaistu testi-ilmoitus näkyy kaikille palvelun testiversiossa. Testiversio kehittyy koko ajan ja uusia toiminnallisuuksia julkaistaan siellä parin viikon välein.

Nyt on siis mahdollisuus vaikuttaa uuden Hilman sisältöön. Olkaa aktiivisia ja käykää testaamassa, jotta saadaan paras mahdollinen Hilma meidän kaikkien käyttöön.  

Hankintayhdistyksen seminaari Tampereella 23.8.2018

Parhaita käytäntöjä hankintojen suunnitteluun ja markkinavuoropuheluihin

Syksyn sateiden saapuessa on mukava muistella Hankintayhdistyksen kesäistä tapahtumaa Tampereella. Päivän teemana oli hankintojen suunnittelu ja markkinavuoropuhelukäytännöt. Tämä ajankohtainen aihe keräsi Tampereelle yli viisikymmentä hankintayhdistyksen jäsentä, ja erityisen ilahduttavaa oli se, että
osallistujissa oli tavallista enemmän yrityspuolen edustajia.

Hankintojen suunnittelu ja markkinavuoropuhelut ovat olleet merkittävästi esillä viime aikoina. Monet hankintayksiköt ovat panostaneet hankintojen suunnitteluun aikaisempaa enemmän ja muun muassa markkinavuoropuheluja koskevia tietopyyntöilmoituksia on julkaistu Hilmassa aikaisempaa mittavammin.
Seminaarissa keskityimme selvittämään teemaan liittyviä hyviä käytäntöjä ja oppimaan näiden osalta uutta.

Puheenvuoroissa tuli esille hyviä huomioita ja erilaisia tapoja toteuttaa markkinavuoropuhelua. Alla on näistä muutamia poimintoja:

  • Pyritään hankintasuunnitelmassa ennakoimaan kahden seuraavan vuoden aikana toteutettavat hankinnat, jotta niiden suunnitteluun ja kilpailuttamiseen osattaisiin paremmin varata riittävät resurssit.
  • Hankintojen valmistelu on jatkuva prosessi.
  • Esimerkki avoimesta määrittelystä markkinavuoropuhelun ja yhteiskehittämisen toteutustapana. Tässä eri toimijat saivat vapaasti osallistua vaatimusten määrittelyyn yhdessä ja käyttää myös tämän työn tuloksia omassa (liike)toiminnassaan.
  • Dynaamiseen hankintajärjestelmään liittyvän markkinavuoropuhelun toteuttaminen siten, että osana sitä oli yrityksille suunnattu ”roadshow”, puhelinpalvelu ja ohjevideot.
  • Tarjouspyynnön valmisteluvaiheessa yritysten kommentteihin myös hankintayksikön kirjallinen palaute perusteluineen, esim. sen osalta miksi jotain yrityksen ehdottamaa muutosehdotusta ei hyväksytty.

Tarjolla oli myös tutkittua tietoa siitä, miten vuorovaikutus on hankinnoissa toteutunut käytännössä. Tutkimusraportti ”Julkisen hankintaprosessin alkuvaiheet: hankintayksikön ja toimittajien välinen vuorovaikutus” on saatavilla täältä.

Seminaariin osallistujat työstivät yhdessä onnistuneeseen markkinavuoropuheluun liittyvää kolme keskeisintä asiaa. Keskeisimmiksi asioiksi nousivat seuraavat:

  • Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen valmistelu
  • Aikataulutus – aikaisessa vaiheessa ja riittävästi aikaa
  • Vuoropuhelu – aito halu keskustella ja vuorovaikutus

Verkostoitumista ja keskustelua jatkoimme vielä iltapäiväkuohuvien merkeissä sekä syömällä illallista ravintola Von Nottbeckissä museo Milavidassa. Tapahtuman järjestämistä helpotti suunnattomasti paikallistuntemus ja apu. Erityiset kiitokset tilaisuuden järjestelyihin osallistumisesta kuuluvat Tampereen kaupungin lakimiehelle Katja Korhoselle ja Asianajotoimisto Merkurius Oy:n Kirsi-Marja Salokankaalle.

Hankintayhdistyksen hallituksen jäsen
Saila Eskola

Hankintayhdistyksen vuosikokous ja jäsenseminaari 7.5.2018

Hankintayhdistyksen vuosikokous järjestettiin 7.5.2018 Työ- ja elinkeinoministeriön tiloissa Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen toimintaa vuodelta 2017. Hallitus sai vastuuvapauden.

Yhdistyksen uuden hallituksen muodostavat Kirsi-Maria Halonen, Katariina Huikko, Anna Kuusniemi-Laine, Saila Eskola, Karolina LehtoErkko RuohoniemiEriika Autio, Taneli Kivistö sekä uudet jäsenet Outi Jousi ja Johanna Sammalmaa. Varajäseninä jatkavat Johanna Lähde ja Pilvi Takala. Toiminnantarkastajaksi valittiiin Sanna Kronström sekä varatoiminnantarkastajaksi Jukka Vanto.

Ennen vuosikokousta yhdistys järjesti jäsenistölleen seminaarin “Hankintaveteraanit muistelevat“, jossa tunnetut, pitkän linjan hankinta-ammattilaiset Elise Pekkala, Liisa Lehtomäki ja Antero Oksanen kertoivat julkisten hankintojen sääntelyn historiasta ja kehityksestä lainsäädännön, valtion hankintojen ja kuntien hankintojen kautta. Lue loppuun

Yhdistyksen jouluglögit

Hankintayhdistys vietti pikkujoulua ja järjesti seminaarin 19.12.2017. Yhdistyksen väki täytti Hannes Snellmanin suuren juhlasalin, vaikka jouluun oli vain muutama päivä aikaa. 

 Pikkujoulujen seminaariosuus alkoi professorien humoristisella kaksinkamppailulla, kun Petri Kuoppamäki (Aalto yliopisto) ja Juha Raitio (Helsingin yliopisto) käsittelivät hankintajuridiikan asemaa suhteessa EU:n sisämarkkinoita koskeviin ja toisaalta kilpailuoikeutta koskeviin sääntöihin. Lopputulemana oli ettei hankintajuridiikkaa voi karsinoida, se on sekä kilpailu- että sisämarkkinaoikeutta. 

 Tämän jälkeen Liikenneviraston Virpi Kangasniemi kuvasi Liikenneviraston tapoja hoitaa tarjoajamarkkinaa vastuullisesti ja M-Filesin Janne Järvenoja pureutui uudenlaiseen suorahankintatilanteeseen. 

 Mielenkiintoisen seminaariosuuden ja herkkujen jälkeen yhdistyksen väki jakaantui tunniksi kymmeneen neuvotteluhuoneeseen pohtimaan hyviä ideoita yhdistyksen kehittämiseksi, parhaiden käytäntöjen jakamiseksi sekä verkostoitumista helpottamaan. Saimme roppakaupalla ideoita, joita yhdistys tulee jatkossa toteuttamaan. Kiitos kaikille osallistujille ja näkemisiin yhdistyksen tilaisuuksissa!​

Jouluglögit 19.12.2017 – ilmoittaudu ripeästi!

Hankintayhdistyksen jouluglögitilaisuus järjestetään tiistaina 19.12.2017 klo 14-17 Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy:n tiloissa Helsingissä. Jouluglögeillä tarkastellaan hankintoja osana EU:n poliittisia tavoitteita ja keskustellaan yhdistyksen toiminnasta.

Katso tarkempi ohjelma “Tapahtumat”-valikosta ja ilmoittaudu mukaan!

Toivomme, että mahdollisimman moni pääsee tilaisuuteen verkostoitumaan ja esittämään ideoita yhdistyksen toimintavuodelle 2018!

Tarjousten vertailu -seminaari 2.5.2017

Aurinkoisena päivänä 2.5.2017 hankintayhdistys järjesti seminaarin tarjousten vertailukysymyksistä. Tilaisuus järjestettiin Kuntatalolla. Tilaisuuden avasi yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maria Halonen ja KL-Kuntahankinnat Oy:n toimitusjohtaja Raili Hilakari. Yhdistyksen hallituksen jäsen Katariina Huikko toimi tilaisuuden puheenjohtajana ja keskustelun herättelijänä. Lue loppuun

Innovatiiviset hankinnat -seminaari 15.3.2017

Aurinkoisena maaliskuun päivänä hankintayhdistys järjesti jäsenilleen innovatiiviset hankinnat –seminaarin asianajotoimisto Castrén & Snellmanilla Helsingissä. Tapahtumaan osallistui vajaa 50 yhdistyksen jäsentä. Ensimmäinen teemaseminaari oli jäsenten seurattavissa myös Skype -yhteyden välityksellä. Seminaarin tarkoituksena oli toimia innovatiivisten hankintojen benchmarkkaus –tilaisuutena ja jakaa hyviä käytänteitä jo toteutetuista projekteista edelleen. Osallistujilta paikan päällä saamamme palautteen mukaan tässä tavoitteessa myös onnistuttiin.

Lue loppuun

Vierailu markkinaoikeuteen 2.2.2017

Julkisten hankintojen yhdistys ry järjesti helmikuun alussa ensimmäisen jäsentapahtuman. Vierailu pääkallopaikalle eli markkinaoikeuteen osoittautui varsin suosituksi. Jäsenille varatut reilu 30 paikkaa täyttyivät vain muutamassa tunnissa.
Markkinaoikeudessa toisensa tapasivat lukuisia julkisista hankinnoista kiinnostuneita henkilöitä, joista suurin osa myös työskentelee hankintojen parissa joko hankintayksiköissä, tarjoajayrityksissä, etujärjestöissä, asianajotoimistoissa, yliopistolla tai tuomioistuimissa.

Lue loppuun