Hankintayhdistyksen vuosikokous ja jäsenseminaari 7.5.2018

Hankintayhdistyksen vuosikokous järjestettiin 7.5.2018 Työ- ja elinkeinoministeriön tiloissa Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen toimintaa vuodelta 2017. Hallitus sai vastuuvapauden.

Yhdistyksen uuden hallituksen muodostavat Kirsi-Maria Halonen, Katariina Huikko, Anna Kuusniemi-Laine, Saila Eskola, Karolina LehtoErkko RuohoniemiEriika Autio, Taneli Kivistö sekä uudet jäsenet Outi Jousi ja Johanna Sammalmaa. Varajäseninä jatkavat Johanna Lähde ja Pilvi Takala. Toiminnantarkastajaksi valittiiin Sanna Kronström sekä varatoiminnantarkastajaksi Jukka Vanto.

Ennen vuosikokousta yhdistys järjesti jäsenistölleen seminaarin “Hankintaveteraanit muistelevat“, jossa tunnetut, pitkän linjan hankinta-ammattilaiset Elise Pekkala, Liisa Lehtomäki ja Antero Oksanen kertoivat julkisten hankintojen sääntelyn historiasta ja kehityksestä lainsäädännön, valtion hankintojen ja kuntien hankintojen kautta. Seminaarissa jaettiin stipendit parhaasta julkisiin hankintoihin liittyvästä gradusta ja parhaasta tutkimusseminaariartikkelista.

Vuonna 2017 järjestetyn Julkiset hankinnat: oikeus ja talous -tutkimusseminaarin parhaana artikkelina palkittiin Suvituulia Taposen, KTT artikkeli “Ulkoistetun palvelutuotannon riskien johtaminen​” (saatavilla open access -muodossa osoitteessa: https://www.edilex.fi/artikkelit/18241)

Muut referee-menettelyn läpikäyneet tutkimusseminaariartikkelit ovat myös saatavilla open access-muodossa:

https://www.edilex.fi/artikkelit/18511.pdf (Oikarinen)

https://www.edilex.fi/artikkelit/18502.pdf (Ukkola)
https://www.edilex.fi/artikkelit/18627 (Pesu)

Parhaana vuoden 2017 graduna palkittiin Elisa Aallon, OTM, Turun yliopisto: Sidosyksikköhankinnat – kriteerit, sääntely ja uuden sidosyksikkösääntelyn vaikutukset kuntaorganisaatioihin sekä markkinoihin.

Päivän aikana sivuttiin myös hieman tulevia yhdistyksen tapahtumia, joista kerrotaan tarkemmin jäsenkirjeessä.

Vastaa